Vochtbestrijding

Vochtproblemen komen voor in alle industrieën. Lees hoe wij al meer dan 100 jaar efficiënte luchtontvochtigers ontwerpen en bouwen voor de industrie.

De Reinders Industrial expertise

Vochtproblemen

Vochtproblemen in de industrie kunnen tot hoge kosten leiden voor bedrijven. Overtollig vocht in een productie ruimte kan ontstaan door verdamping uit het product zelf, omgevingsklimaat of andere oorzaken. De vraag is: hoe kom je van het vocht af? Een te hoog vochtgehalte kan leiden tot:

 • Lagere product kwaliteit
 • Beschadiging aan het product
 • Corrosie van machines
 • Elektrische schade of storingen aan machines
 • IJsvorming in koude productie ruimtes
 • Schimmelvorming in productie ruimtes of opslag ruimtes
 • Houtrot
 • Plakken en verkleven van voedingsmiddelen
 

Vocht bestrijden – Reinders Industrial

Vochtbestrijding voor industriële toepassingen zoals productie of grootschalige opslag, bereikt men door middel van luchtontvochtiging. Dit houdt in dat er Reinders Industrial Luchtbehandelingskasten worden geplaatst, die voortdurend de lucht in de ruimte afzuigen, drogen en terug blazen. De temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte worden zo zeer constant gehouden op de gewenste waarden. Het inblazen van droge lucht zorgt ervoor dat het vocht dat eventueel in de producten, het hout, in plassen of in de muren is gaan zitten zal verdampen en door de lucht wordt opgenomen. Deze lucht wordt vervolgens weer behandeld in de industriële ontvochtiger. De lucht in de ruimte wordt in totaal meerder keren per uur in zijn geheel behandeld door de industriële droger. Voor sommige toepassingen wordt de lucht zelfs wel 20 keer per uur door de luchtbehandelingskast gehaald! 

Vocht verwijderen met Reinders Industrial

Vocht verwijderen uit een ruimte of het drogen van lucht kan op verschillende manieren bereikt worden. Bij op grote schaal vocht verwijderen, zoals in de industrie en bedrijven vaak nodig is, is het belangrijk dat de oplossing:

 • Efficiënt is.
 • Energiezuinig is.
 • Niet in de weg staat of lawaai maakt.
 • Robuust en betrouwbaar is, het moet altijd werken.
 • Nauwkeurig is, de juiste temperatuur en luchtvochtigheid moeten bereikt worden in de ruimte voor de optimale product kwaliteit.
Voor het verwijderen van vocht in de lucht en in een bedrijfsruimte bouwt Reinders Industrial compacte luchtbehandelingskasten. Deze worden dichtbij of bovenop de ruimte geplaatst waar de lucht behandeld dient te worden. De werkingsprincipes van de lucht behandelingskasten kunnen op verschillende methoden gebaseerd zijn zoals:

 • Ventilatie drogen: De proceslucht in de ruimte wordt vervangen door verse, drogere lucht van buiten.
 • Condensatie drogen: De proceslucht wordt gekoeld. Koude lucht kan niet zoveel vocht vasthouden als warme lucht kan. Het vocht condenseert op het oppervlak van de lamellen en wordt afgevoerd. De proces lucht wordt weer naar de gewenste temperatuur verhit en teruggebracht in de ruimte.
 • Vriesdrogen: Het principe van deze methoden is vergelijkbaar met condensatiedrogen, echter, vriest het water nu op het oppervlak van de lamellen in plaats van te condenseren.
 • Adsorptiedrogen: De proceslucht wordt via een groot droogwiel langs een sterk vocht opnemend materiaal gebracht, het droogmiddel. Een tweede luchtstroom, de regeneratie lucht, wordt van buiten aangezogen en verwarmd. Deze warme lucht wordt vervolgens in contact gebracht met het droogmiddel. Het vocht wordt nu opgenomen in de droge warme regeneratie lucht, en afgevoerd naar buiten.

Vocht in Opslag, Archieven en Bewaring

Voor producten die in opslag liggen of in archieven bewaard worden, is het van belang dat deze in goede conditie blijven. Dit betekent dat de luchtkwaliteit goed moet zijn. Luchtkwaliteit hangt af van diverse factoren:

 • Luchttemperatuur
 • Luchtvochtigheid
 • Luchtbeweging of luchtcirculatie. Het tegenovergestelde hiervan is stagnatie van lucht. Voor sommige producten, zoals planten, is stilstaande lucht heel slecht voor de kwaliteit. Bovendien kunnen schimmels zich goed ontwikkelen in stilstaande lucht.
 • Voor specialistische toepassingen kunnen ook bepaalde concentraties in de lucht van belang zijn zoals zuurstof gehalte (O2), stikstof gehalte (N), carbon dioxide gehalte (CO2), koolmonoxide gehalte (CO) enzovoorts.

Ontvochtiging in Koelcel en Koude productie ruimte

In grote koelcellen en koelruimtes of productieruimtes waar op lage temperaturen gewerkt wordt, is het heel belangrijk om lucht met een lage luchtvochtigheid te hebben. De lucht moet gedroogd worden omdat er anders ijsvorming ontstaat in de koelcellen of productieruimtes. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties voor medewerkers, maar ook verminderde productkwaliteit en problemen met machines. Ook kost het minder energie om koelcellen en koelruimtes met weinig ijsvorming te koelen en te ontdooien. 

Schimmelbestrijding voor bedrijven

In natte omstandigheden en ruimtes met vochtige lucht kunnen schimmels en andere ziekteverwekkers makkelijk ontwikkelen. Reinders Industrial Industriële ontvochtigers zorgen ervoor dat de luchtvochtigheid in uw productieruimte of opslagruimte altijd op het juiste niveau is. 

Corrosie voorkomen in industrie

Vochtige lucht en condens op machines kunnen corrosie op kritische onderdelen veroorzaken. Vooral op niet zichtbare plekken kan corrosie tot vervelende of zelfs gevaarlijke situaties leiden. Corrosie vorming kan voorkomen worden door te zorgen dat de lucht in de productie ruimte droog is. Ook vocht dat zich op andere plekken heeft verzameld zal opgenomen worden in de droge lucht en door de Reinders Industrial lucht behandelingskast afgevoerd worden. Zo kan roestvorming en corrosie worden vermeden. 

Adsorptie ontvochtiging door Reinders Industrial

Als de temperatuur in een ruimte laag moet blijven en er dus niet gedroogd mag worden door hitte, is drogen door middel van adsorptie ontvochtiging een goede oplossing. Bij deze methode wordt de lucht niet verwarmd, maar wordt het vocht uit de lucht getrokken door een droogmiddel, een zeer sterk adsorberend materiaal. De zeer droge lucht wordt weer teruggebracht naar de bedrijfsruimte. 

Contactinformatie

Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten?

Neem gerust contact met ons op.

Stuur ons een bericht