Metaalindustrie

4-lasser-en-opmengunit-

Lasgassen en lasdampen: schadelijk voor uw werknemers

Bij het lassen komen lasgassen en lasrook vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid van uw werknemers. De wet bepaalt dat de grenswaarde (voorheen maximaal aanvaardbare concentratie of MAC-waarde) van lasrook per 8-urige werkdag 1mg per m3 bedraagt. Een goed afzuigsysteem is daarom van groot belang. 

Lasrookafzuiging: puntafzuiging of ruimtelijke afzuiging

Lasrookafzuiging kan grofweg worden onderverdeeld in puntafzuiging en ruimtelijke afzuiging. Bij puntafzuiging, ook wel bronafzuiging genoemd, worden de lasgassen en -dampen direct bij de bron afgezogen. Hierdoor wordt voorkomen dat de schadelijke gassen zich verder in de ruimte verspreiden. Bij ruimtelijke afzuiging wordt de gehele ruimte geventileerd. Ruimtelijke afzuiging wordt meestal gekozen als puntafzuiging niet mogelijk is.

Puntafzuiging: afzuiging van lasrook waar die ontstaat

Bij bronafzuiging wordt gebruik gemaakt van stationaire (centraal of lokaal geplaatste) eenheden of mobiele eenheden die het probleem aanpakken waar het zich voordoet. Bronafzuiging bestaat in de vorm van afzuigarmen die flexibel kunnen worden ingesteld om lasrook dicht bij het laspunt af te zuigen en slijp-, snij- en lastafels met bodemafzuiging.

Ruimtelijke lasrookafzuiging met een mengsysteem

Bij afzuiging van lasrook door middel van een mengsysteem verplaatst de mengeenheid bovenin de hal zoveel lucht dat zich geen lasrookdeken kan vormen. De menging zorgt voor een gelijkmatig verdeelde en zeer lage (max. 1 mg/m3) lasdampconcentratie in de gehele hal. Door de lucht extra te filteren en/of te verversen, blijft de vereiste lage concentratie onder de wettelijk vereiste grenswaarde. 

Ruimtelijke lasrookafzuiging met een push-pull systeem

Bij afzuiging van lasrook door middel van een push-pull systeem wordt schone lucht via een inblaaskanaal in de hal geblazen. De schone lucht drijft de verontreinigde lucht naar het afzuigrooster, waarna de lucht wordt gefilterd door een filterkast. De gefilterde lucht wordt weer de hal ingeblazen en het proces begint opnieuw. Het wettelijk verplichte deel van 1/3e verversing kan worden bereikt met bijvoorbeeld dakventilatoren.

Centraal afzuigsysteem lashal

In een centraal afzuigsysteem worden meerdere afzuigarmen en afzuigunits aangesloten op één filterkast. Dit kan voordelen bieden op het gebied van onderhoud, (installatie- en/of onderhouds)kosten en flexibiliteit.

Waarom lasextractie?

"Een lasser beschermt zichzelf met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Lasafzuiging beschermt zijn collega’s die niet aan het lassen zijn."

Nog vragen?

Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten?

Neem gerust contact met ons op.

Stuur ons een bericht