Kwaliteitsgarantie

In de industrie zijn kwaliteit en betrouwbaarheid van machines van groot belang. Je moet er op kunnen vertrouwen dat je machines het altijd doen en veilig zijn voor het proces en de werknemers. Reinders Luchttechniek bouwt afzuiginstallaties die aan alle kwaliteit en veiligheidseisen voldoen zoals ISO, ATEX en QEX. Alle Reinders Luchttechniek installaties zijn energiezuinig en duurzaam.

Kwaliteit industriële stofafzuiging Reinders Luchttechniek 1

De Reinders Luchttechniek expertise

ISO 9001

Reinders Luchttechniek voldoet aan de ISO 9001 norm. Dit bewijst dat we ons houden aan de eisen van u als klant, maar ook aan wet- en regelgeving die van toepassing is op het product. De ISO 9001 certificaat waarborgt het kwaliteitsmanagementsysteem van Reinders Luchttechniek. Onze processen zijn betrouwbaar en worden continu verbeterd. We zijn traceerbaar in het certificaatregister van TUV Nederland.

ISO-9001-TUV-NORD
ATEX

ATEX 95 richtlijn

De ATEX 95 richtlijn stelt verplichtingen aan fabrikanten van arbeidsmiddelen en apparatuur die gebruikt wordt binnen explosiegevaarlijke omgevingen. Vanuit de ATEX 95 richtlijn dienen de risico's van de installatie door de fabrikant beoordeeld te worden. De richtlijn houdt in dat de fabrikant zijn apparatuur levert met een conformiteitsverklaring waarin hij bevestigt dat hij de risico's ten aanzien van explosiegevaar heeft beoordeeld. Tevens dient hij zijn producten voorzien te hebben van het Ex teken, wanneer deze in een explosiegevaarlijke omgeving gebruikt worden. De fabrikant mag zelf invullen hoe hij deze beschreven doelen bereikt. Alle door Reinders Luchttechniek toegepaste, ATEX gecertificeerde componenten zijn in de praktijk getest. Er is dus niet alleen op papier berekend dat de betreffende componenten zouden moeten voldoen in geval van een explosie, ze hebben zich bewezen in de praktijk! Deze praktijktesten zijn verwerkt in de certificaten die ter inzage beschikbaar zijn.

QEX – Quality Extraction

Qex gecertificeerde bedrijven laten hun processen van ontwerp, productie, installatie en inspectie jaarlijks door SKH beoordelen aan de hand van een door het bestuur van SKH bindend verklaarde beoordelingsgrondslag. Deze basis is opgesteld door een breed samengestelde en onafhankelijke commissie. Vertegenwoordigers van verzekeraars, arbodiensten en gebruikers hebben, naast SKH, FLS en de Metaalunie, deelgenomen aan het opstellen van deze beoordelingsgrondslag. De overheid (Ministerie van SZW) en de werkgevers- en werknemersorganisaties zijn steeds geïnformeerd. SKH voert ook periodiek controles uit op opgeleverde en gecertificeerde bestaande installaties, waarbij wordt beoordeeld of deze passen binnen de RI&E met betrekking tot brand- en explosieveiligheid van het betreffende bedrijf. Een sterk argument om bij aanschaf, uitbreiding en/of aanpassing van bestaande stofafzuiginstallaties zaken te doen met een Qex-gecertificeerd bedrijf.
Qex-keurmerk-Reinders-Luchttechniek

Contactinformatie

Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten?

Neem gerust contact met ons op.

Stuur ons een bericht