Koelsystemen voor kassen door Enerdes®

Er zijn enkele manieren om de temperatuur in een tuinbouw kas om laag te krijgen. Als de buitenlucht niet al te vochtig is, kan men koelen door middel van verdampingskoeling, ook wel adiabatisch koelen genoemd. Cooling pads of koelpads zijn de meest efficiënte manier om vocht te laten verdampen en koele lucht te verkrijgen in de kas. Neem contact met ons op en laat Enerdes u adviseren over koeling voor kassen en de beste maten en type cooling pads voor uw klimaat.

11 Semi-closed greenhouse_Enerdes_Greenhouse climate control

De Enerdes expertise

Greenhouse cooling system by Enerdes®

Naast ventileren kan een kas op verschillende manieren gekoeld worden. Er zijn een aantal beweegredenen om in extra koeling te investeren.

 • Ventilatie van de kas is ongewenst
 • Het buitenklimaat is zo heet dat ventileren niet voldoende koeling biedt.
 • Schaduw en schaduwschermen zijn niet gewenst want natuurlijk UV is nodig voor de plantgroei.

De meeste mensen zijn bekend met airconditioning, dit wordt veel gebruikt om grote gebouwen te koelen. In de tuinbouw wordt het minder vaak toegepast omdat het een dure oplossing is voor de enorme koelvraag die kassen hebben.

Enerdes ontwikkelt en levert al tientallen jaren koelinstallaties aan de tuinbouw. Voor ieder klimaat, droog of juist vochtig, kunnen wij geschikte koelinstallatie ontwerpen.

 • Kasoppervlak en kasvolume
 • Gewenst binnenklimaat
 • Kas type, conventioneel of semi-gesloten
 • Buitenklimaat, gemiddelde temperatuur, vochtigheid, maxima, minima, etc.

Om een industriële kas te koelen, worden er tientallen soms wel honderden ventilatoren, pompen, kleppen, koelblokken en andere apparatuur aangestuurd. Enerdes kan voor u de meest geschikte koelinstallaties en onderdelen uitzoeken en integreren in één groot klimaatsysteem dat de kas op de juiste temperatuur regelt.

In warme klimaten en gedurende de zomer in middelmatige klimaten is er behoefte aan koeling in de kas. Koeling zorgt er dan voor dat de planten op de gewenste temperatuur kunnen groeien.

Als ventileren niet genoeg is om te koelen, ontwikkelt Enerdes koelinstallalties die volledig zijn geoptimaliseerd naar uw koelvraag en energiezuinig.

Tuinbouw verdampingskoeling

Luchtvochtigheid en de beheersing ervan is van groot belang voor een goed kasklimaat. Door in de kas de lucht te bevochtigen, vindt er verdamping plaats en koelt de lucht af. Hierdoor wordt de luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur beïnvloed.

Bevochtigingskoelen is met name effectief in droge klimaten, waar de buitenlucht die naar binnen wordt gebracht warm en droog is. Deze wordt vervolgens vochtig en koel in de kas. Enerdes heeft veel ervaring met thermodynamica in de tuinbouw en kan voor u analyseren hoe efficiënt bepaalde koelinstallaties zullen zijn en hoeveel de kas er van nodig heeft.

Bevochtigingskoeling in een kas

Er zijn twee soorten koelinstallaties voor kassen beschikbaar, waarvan de werkingsprincipes gebaseerd zijn op verdampingskoeling. Het ventilator- en padkoelsysteem en het vernevelingssysteem of mistsysteem. Een groot voordeel van een verdampingskoeler is dat hij werkt zonder het gebruik van CFK's of HCFK's, zoals airconditioningsystemen doen. Vergeleken met conventionele airconditioningsystemen kosten verdampingskoelers voor kassen ongeveer 70% minder om te werken.

Vernevelsysteem voor kassen

Enerdes luchtbevochtigers bestaan uit hogedrukleidingen die bovenin de kas worden gehangen. In de rvs-hogedrukleiding zit om de 2 of 3 meter een aftakking met een nozzle welke het water vervolgens verneveld. Luchtbevochtiging van Enerdes wordt op maat gemaakt en is daarom af te stemmen op uw wensen.

Luchtbevochtiging: afkoelen van de kas zonder CO2 verlies

Een kas kan worden gekoeld door middel van bevochtigen. Verdamping kost energie, en de temperatuur in de kas zal omlaag gaan.

Adiabatische koeling

De transpiratie van een gewas kost energie. Deze energie wordt onttrokken aan de kaslucht. De energie in de vorm van warmte wordt omgezet in waterdamp. De energie is nog wel aanwezig, maar niet meer als warmte voelbaar. Het gewas kan geholpen worden bij het omzetten van voelbare warmte naar waterdamp door middel van luchtbevochtiging. Dit wordt ook wel adiabatisch koelen genoemd.

Door luchtbevochtiging wordt het gewas geholpen met koelen. Hierdoor hoeft er minder energie worden onttrokken aan de kaslucht. Adiabatisch koelen is extreem energiezuinig. De lucht in de kas wordt gekoeld door het verdampen van water. Hoe lager de relatieve luchtvochtigheid, hoe efficiënter het koelproces is.

Luchtbevochtiging van Enerdes

Enerdes vernevelsystemen creëren een hele fijne mist die zich gelijkmatig door de lucht verspreidt en wordt geabsorbeerd. Dit zorgt voor een koele temperatuur in de kas zonder natte plekken te veroorzaken.

 • Hoge druk vernevelsysteem
 • Lage druk sproeisysteem

Pad en fan koelsysteem

Bij de meeste klimaten is het gunstig om de buitenlucht die naar binnen wordt gebracht te koelen en bevochtigen door middel van een fan en pad koelsysteem. Alleen bij kassen die in hele vochtige buitenklimaten staan is dit niet effectief en moet er actief gekoeld worden met behulp van chillers.

Toevoer lucht koelen met koelpads

Toevoer lucht kan efficiënt gekoeld en bevochtigd worden door deze langs koelpads te laten lopen. Enerdes koelpads hebben een lang levensduur en zijn makkelijk installeerbaar omdat het verdeelstuk geïntegreerd is met de koelpad en dus niet los gekocht en vastgemaakt hoeft te worden.

Enerdes Koelpads

De warme buitenlucht worden langs de koelpads geforceerd door een ventilator. Koelpads hebben vele lamellen en een groot, nat oppervlak. het water verdampt vanaf het oppervlak en de lucht koelt af. Hoe meer lamellen en oppervlak, hoe efficiënter de koelpads zijn. Dit heeft wel tot gevolg dat er een grote drukval over de koelpads is die de ventilator moet overwinnen. Voor koelpads geldt dus, hoe lager de drukval, hoe minder efficient de koelpads bevochten en koelen.

Koeling voor kassen door Enerdes

In bepaalde omstandigheden is het hergebruik van lucht vanuit de kas alleen niet genoeg om een perfect klimaat te creëren voor het gewas. Er wordt dan buitenlucht gebruikt om de kas van lucht te voorzien. Bij het aantrekken van buitenlucht is het gebruik van cooling pads de meest efficiënte manier om de kas te koelen.

Cooling pads kunnen de buitenlucht met vele graden Celsius terug koelen. De geschikte temperatuur en luchtvochtigheid zijn afhankelijk van vele factoren. Het buiten klimaat, het soort gewas, omgevingsomstandigheden en de afmeting van de pad zijn belangrijke factoren om rekening mee te houden.

Boven de cooling pads zit een watertoevoer die het water aanlevert wat vervolgens op de pad wordt gedistribueert. Bovenop de cooling pad zit een vastgelijmde verdeelpad welke het water gelijkmatig over de gehele bovenzijde van de pad verdeeld zodat de cooling pad egaal bevochtigd wordt. In de cooling pads druppelt water naar beneden door de honingraatstructuur van de pads. De warme buitenlucht stroomt door de pads. Het natte oppervlak koelt de warme buitenlucht vooraf adiabatisch koelen waarna de gekoelde lucht de kas in gaat. Onder de pads zit een afvoer die het water opvangt en zorgt voor hergebruik.

Enerdes heeft een oplossing gevonden om de stevigheid van cooling pads te verhogen en hiermee de levensduur te verlengen. De speciale cooling pads zijn voorzien van frames. Door deze ontwikkeling blijven de cooling pads beter vastzitten en zijn ze minder gevoelig voor invloeden van buitenaf en constructie. Hierdoor zijn ze universeel toepasbaar. Zowel de cooling pads als de frames worden op maat gemaakt en zijn dus in verschillende maten leverbaar. De cooling pads van Enerdes maken het kasklimaat zelfs in de warmste maanden controleerbaar. De pads zijn niet schadelijk voor het milieu en hebben minimaal onderhoud nodig. De cooling pads met frames zijn los verkrijgbaar voor bestaande kassen, maar ook met water distributie units: 

Kaskoelingspads Enerdes 3
Kaskoelpads Enerdes 2
Verkeerd geconstrueerde broeikasgassen

Levensduur pad koelsysteem

Er zijn verschillende factoren die de levensduur van cooling pads beïnvloeden, waaronder waterbehandeling (pH en EC waarde), windinvloeden, de reinigingscyclus, drogen na gebruik en de intensiviteit van gebruik. Ook de manier van insluiting van de cooling pads is van grote invloed. Cooling pads kunnen door deze invloeden kromtrekken of uit de wand vallen.

Voorbeeld van een niet goed ingesloten cooling pad:

Enerdes kas ventilator voor koeling

Enerdes levert bijbehorende ventilatoren voor koelsystemen. Processen die een geschikte ventilator nodig hebben zijn:

 • Ventilatie voor kassen en glastuinbouw
 • Lucht circulatie
 • Pad en fan koelsysteem
 • Vernevelsysteem of bevochtigingsinstallatie
 • Lucht inlaat en uitlaat module voor kassen

Contactinformatie

Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten?

Neem gerust contact met ons op.

Stuur ons een bericht