Kas verwarming en CO2 verrijking door Enerdes®

Een uitgebalanceerd verwarmingssysteem in een kas zorgt voor de best mogelijke omstandigheden voor een gewas om te groeien. De temperatuurspreiding in de kas zelf zou binnen enkele graden moeten zijn. Bij Enerdes ontwikkelen en produceren we kachels en verwarmingssystemen sinds 1910. Met onze ruime ervaring in de glastuinbouw, land- en tuinbouw weten we dan ook hoe we een verwarmingssysteem kunnen maken dat volledig is geoptimaliseerd voor uw kas en de perfecte temperatuur behoudt. voor uw gewassen, voor de beste prijs. Voor meer informatie of een offerte over kasverwarmingssystemen kunt u het bovenstaande contactformulier invullen.

Kasverwarming en CO2-verrijking Enerdes

De Enerdes expertise

Kasverwarming

Enerdes ontwikkeld en produceert verwarmingsystemen sinds 1910! Het verwarmen van een kas is geen kleine taak en het loont om een efficiënte en energiezuinige verwarming installatie aan te leggen.

De warmte generator kan gecombineerd worden met een CO2 verrijkingssysteem. Meer CO2 in de kas brengen verhoogt de gewassen opbrengst omdat planten sneller groeien.

Bij kassen in koudere klimaten moet er een verwarmingssysteem aangelegd worden om ook in de winter de gewassen in de gewenste temperatuur te kunnen laten groeien. Enerdes kan berekenen hoe het verwarmingsysteem het beste uitgelegd kan worden voor optimale temperaturen en minimaal energie verbruik.

Voordelen van Enerdes kasverwarming

 • Gewas kwaliteit
 • Hogere gewasopbrengst
 • Betere productkwaliteit
 • Verminder het risico op plantenziekten en schimmelgroei
 • Gelijkmatige groei en productkwaliteit in de hele kas

Kasverwarmingssystemen van Enerdes

Enerdes levert onderdelen en complete installaties voor verwarming aan kassen over de hel wereld.

Voor optimale gewaskwaliteit is het belangrijk dat er een homogene temperatuur in de hele kas is. Enerdes kan een verwarming infrastructuur modelleren die een gelijkmatige temperatuur creëert met acceptabele drukval en minimaal energie verbruik. Er zijn verschillende manieren om een grote kas te verwarmen:

1. Glastuinbouw centrale gasinstallatie

Een grote gasbrander of ketel kan voor genoeg hitte zorgen om een kas mee te verwarmen. De ketels dienen voor het verwarmen van de kas, een bij product hiervan is CO2 welke zich in de rookgassen bevindt. Eventueel kan er ook stoom geproduceerd worden. Een ketel wordt zo gedimensioneerd dat deze voldoet aan vereiste warmtevraag, welke bepaald wordt door een klimaat analyse. Een ketel kan op diverse brandstoffen draaien afhankelijk van beschikbaarheid en lokale wetgeving.
Daarbij komt dat de CO2 die hierbij vrij komt, gebruikt kan worden voor CO2 verrijking van de lucht in de kas. De volgende onderdelen worden geïntegreerd in een ketelruimte:

2. Tuinbouw warmtekrachtkoppeling

In een kas is elektrische energie nodig om bijvoorbeeld assimilatiebelichting te gebruiken. De bij producten die ontstaan, warmte en CO2, kunnen vervolgens gebruikt worden om de kas te verwarmen en te voorzien van CO2. Door het toepassen van een WKK worden alle energiestromen bijna volledig benut. In tegenstelling tot een ketel of energiecentrale, waar veel restwarmte verloren gaat.

 • Motor
 • Generator
 • Warmtewisselaar
 • Brandstof: gas
 • Filter voor de rookgassen

Het grootste voordeel van een warmtekrachtkoppeling is dat er door de gezamenlijke opwekking van warmte en elektriciteit de energie veel beter wordt benut. Hierdoor is er minder brandstof nodig. De brandstofbesparing levert financiële voordelen op, maar daarnaast heeft minder brandstofverbruik ook als voordeel dat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten.

Enerdes ontwerpt en levert warmtekrachtkoppelingen integraties waarbij thermische energie en elektrische energie tegelijk wordt opgewekt. Hierdoor ontstaat een hoog totaalrendement van ongeveer 88 - 95%. We adviseren u graag over de voordelen van een warmtekrachtkoppeling uw specifieke situatie.

3. Tuinbouw warmte-opslag tank

Op het moment dat geproduceerde warmte niet direct in de kas kan worden gebruikt, wordt de warmte opgeslagen in de warmte-opslag tank. De opgeslagen warmte kan dan op een ander moment wanneer er warmtevraag is worden ingezet. De warmtevraag is bepalend voor de warmte-opslag: er kan niet meer worden opgeslagen dan dat er op korte termijn kan worden ingezet. Om zo min mogelijk warmte te verliezen is het van belang dat warmtebehoefte correct is afgestemd met het vermogen van de ketels en de grootte van de warmte opslagtank. 

4. Buisverwarming voor kassen

Het verwarmingssysteem is een van de meest belangrijke onderdelen in een moderne energiebewuste kas. Een onderdeel dat absoluut bedrijfszeker moet zijn! Enerdes heeft de kennis en ervaring in huis om energiezuinige en betrouwbare verwarmingssystemen te ontwerpen met gelijke warmteafgifte door de gehele kas (CFD analyse).

 • Verwarmingsbuizen
 • Pompen
 • Kleppen en vlinderkleppen met actuatoren
 • Thermostaten en temperatuursensoren
 • Druk kleppen
 • Kas Ventilator
 • Kas luchtverdeelslangen
Kasverwarming en CO2-verrijking Enerdes 1
Kasverwarming en CO2-verrijking Enerdes

Ketelruimtes

Boiler rooms serve to heat the greenhouse, produce CO2, store heat and produce steam for disinfecting material. The boiler room must comply with legal requirements and guidelines.

Installations in the boiler room

Many different installations are placed in the boiler room, many of which are dependent on each other and therefore need to be properly coordinated. For example, there are boilers in the boiler room, with flue gas condensers if necessary. But also a CO2 installation, mains distribution lines and group divider are often part of a boiler room.

Boilers

The boilers are used for heating the greenhouse, producing CO2, and possibly steam. A boiler is dimensioned to meet the required heat demand, which is determined by a climate analysis. A boiler can run on different fuels depending on availability and local legislation.

Heat storage tank

When the produced heat cannot be used directly in the greenhouse, the heat is stored in the heat storage tank. The stored heat can then be used at another moment when there is a demand for heat. The heat demand determines the heat storage: no more heat can be stored than can be used in the short term. To minimize heat loss, it is important that the heat demand is correctly matched with the capacity of the boilers and the size of the heat storage tank.

Temperatuur geregelde kas

Voor de meeste teelten is een optimale temperatuurregeling noodzakelijk, die snel reageert op wisselende weersomstandigheden. Goed werkende verwarmingssystemen zijn van directe invloed op de oogst. Een slecht verwarmingssysteem kan lijden tot verlies van het hele gewas.

Enerdes kas verwarming en koeling

Voor een goede productie met uniforme kwaliteit is het noodzakelijk dat alle planten in de kas op identieke wijze worden verwarmd. Daarvoor is het nodig dat de afstand van de verwarmingsbuizen tot voor temperatuur extra gevoelige plantdelen zoals groeipunten, vruchten en bloemkoppen voor alle planten gelijk is.

Kas verwarmen in de winter

Much additional heating may be required if your greenhouse is located in a climate with serious winter weather.  Depending on your crop type, the allowed minimum temperature in your greenhouse is determined. With this and your greenhouse type and the greenhouse volume, the required heating system is determined and dimensioned.

Kas sneeuwbeveiliging

In climates with regular snow fall, snow protection can  be included. A snow-tube circuit is integrated in the heating system, and placed on top of the greenhouse. With a dedicated snowmelt system, the snow is melted from the greenhouse roof, without having to open the vents. Snow no longer blocks the light, and your plants can happily grow.

Optimaal CO2 niveau voor planten

CO2 is de basisvoedingsstof voor de plant. CO2 systemen verhogen de fotosynthese en daardoor ook de groei van het gewas. CO2 systemen bestaan uit een hogedrukventilator die de CO2 in een leidingstelsel onder de kas verdeelt. Het leidingstelsel bestaat uit leidingen en CO2-darmen. CO2-darmen zijn plastic slurven waarin kleine gaatjes zitten waardoor de rookgassen gelijkmatig de kas instromen.

 • 150 kg CO2 / uur /hectare kas
 • 250 kg CO2 / uur /hectare kas

Optimale verdeling van CO2 door de kas

CO2 can be introduced in your greenhouse in the form of pure liquid. However, it is more common to combine CO2 enrichment with the heating system of your greenhouse. The exhaust gasses from your heating installation contain an increased CO2 concentration. Once cooled down, these flue gasses can be filtered and distributed over your greenhouse. This way, clean air with a high CO2 level is introduced near your plants. Enerdes can develop the most optimal CO2 enrichment system for your company.

Enerdes ontwerpt CO2 systemen

Voor een goede verdeling van de CO2 in de kas behoren de ventilator, de leiding en de prikafstand van de darmen goed op elkaar afgestemd te zijn. De engineers van Enerdes helpen u graag om uw CO2 systeem te ontwerpen en daarmee te zorgen voor een optimale CO2-verdeling.

 • Computation of the amount of flue gasses based on the CO2 concentration desired.
 • Ontwikkeling van een optimale CO2-systeeminfrastructuur in de stookruimte of COGEN en door uw gehele kas
 • Productie en installatie van het CO2-systeem van Enerdes
 • Testen van de kooldioxideverrijking
 • Onderhoud van het CO2-verrijkingssysteem en de infrastructuur
 • Regelmatige vervanging van CO2-buizen, ook wel CO2-darm genoemd. Dit zijn plastic buizen met perforaties.
Broeikasgassen CO2-verrijking Enerdes

Contactinformatie

Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten?

Neem gerust contact met ons op.

Stuur ons een bericht