Kas Luchtbehandelingskasten van Enerdes®

Sinds de ontwikkeling van de eerste semi-gesloten kas in 2005 bij Houweling in Oxnard zijn we zeer actief bezig de techniek hierachter te optimaliseren. Voor de meest gelijkmatige luchtverdeling in uw kas maken we gebruik van luchtbehandelingskasten. Deze luchtbehandelingskasten maken wij geheel passend naar uw wensen. Wij berekenen de perfecte combinatie van de EC-ventilatoren en koeling- en/of verwarmingsblok voor uw toepassing. In de jaren hebben we meer dan 250 hectare aan kassen van luchtbehandelingskasten voorzien. Neem contact met ons op om de best passende oplossing voor uw kas te vinden. Ook voor systemen voor conventionele kassen kunt u bij Enerdes terecht.

Luchtbehandelingskast-Enerdes-400x400

De Enerdes expertise

Wat doen luchtbehandelingskasten?

Luchtbehandelingskasten zijn systemen die zorgen voor de luchtbehandeling in kassen om het gewenste klimaat te scheppen voor de productie van gewassen. Ze gebruiken binnen- of buitenlucht, afhankelijk van het buitenklimaat ten opzichte van het binnenklimaat en rekening houdend met de wensen van de klant. Enerdes is onderdeel van de Reinders corporatie, die al sinds 1910 luchtbehandelingskasten ontwikkelt en produceert! Bij Enerdes hebben we tientallen jaren ervaring in de land- en tuinbouw. Wij hebben luchtbehandelingsinnovaties ontwikkeld die glastuinbouwbedrijven enorm veel energie en kosten hebben bespaard. Onze LBK's zijn van zeer hoge kwaliteit en kunnen het kasklimaat zeer nauwkeurig regelen. Onze kassenbouwers hebben systemen ontwikkeld die uitstekende prestaties leveren en tegelijkertijd zeer energiezuinig en kostenbesparend zijn.

De werking van agricultuur luchtbehandelingskasten

Enerdes heeft vele luchtbehandelingskasten ontwikkeld voor de gesloten en semi-gesloten kassenbouw. De luchtbehandelingskasten (LBK's) zorgen voor een optimaal klimaat en een hoge luchtkwaliteit voor de gewassen. De LBK zorgen voor volledige controle over de temperatuur en de luchtvochtigheid in de kas.

Een luchtbehandelingskast brengt de lucht in beweging en zorgt voor een optimale temperatuur. Een luchtbehandelingskast kan zowel lucht van binnen als buitenlucht gebruiken. De lucht uit de kas zelf kan opnieuw verwarmd of gekoeld worden met behulp van een verwarmingselement. De buitenlucht komt door de cooling pads naar de luchtbehandelingskast. De luchtbehandelingskast kan zowel koelen als verwarmen en kan daardoor zorgen voor een optimale temperatuur.

Luchtbehandelingskasten van Enerdes

Enerdes heeft verschillende luchtbehandelingskasten ontwikkeld voor verschillende kassen. Onze kleinste luchtbehandelingskast is speciaal ontworpen voor kassen waar de ruimte beperkt is en de goten relatief kort zijn. Onze grootste luchtbehandelingskasten zijn ontworpen voor grote kassen met lange goten. Bij de 128 hectare grote kas van Windset in Santa Maria zijn bijvoorbeeld onze grootste luchtbehandelingskasten geïnstalleerd. Naast de grootte maken we onderscheid tussen units met radiale en axiale ventilatoren. Zie ook onze patenten.

Luchtbehandelingskast AHU Horti Climate Enerdes 1
AHU 1VECR630

Wanneer er weinig ruimte beschikbaar is en de kas gebonden is aan beperkte ruimte is dit de beste keuze.

Luchtbehandelingskast AHU Horti Climate Enerdes 2
AHU 1VECR710

Deze luchtbehandelingskast is ontworpen voor milde klimaten en kassen met gemiddelde lengtes.

Luchtbehandelingskast AHU Horti Climate Enerdes 3
AHU 2HECR630L

Deze luchtbehandelingskast is uitermate geschikt voor kassen met lange paden.

Luchtbehandelingskast AHU Horti Climate Enerdes 4
AHU 1VECA910 & 800

Dit budget alternatief heeft een axiale ventilator in plaats van een radiale ventilator. Nadelen zijn het geluidsniveau en het hogere energieverbruik.

Enerdes Luchtbehandeling corridor

De vraag naar geklimatiseerde magazijnen en corridors is groeiende. Grote temperatuurverschillen tussen het kasklimaat en het klimaat in het verpakkingsgebied of de corridor leiden tot ongewenste effecten en kwaliteitsverlies van het product. Ook de geklimatiseerde werkomgeving resulteert in een beter welzijn voor uw medewerkers. Ruimtes waar men klimatiseren moet toepassen zijn onder andere:

 • Opslag
 • Magazijn
 • Gangen
 • Droogkamers en droogruimtes
 • Opknappen van kamers
 • Verpakkingsruimtes
 • Kantoren

Het voorkomen van grote temperatuur verschillen maakt het makkelijker om de controle te houden over temperatuur en luchtvochtigheid in de kritische ruimtes. Het kan ook energie besparend zijn omdat installaties minder hard hoeven te werken om de verschillen te overbruggen. Enerdes kan u helpen met het integreren van één overkoepelend klimaatsysteem voor alle ruimtes.

Het belang van luchtbehandeling in de corridor

In het verleden werd het klimaat in het verpakkingsgebied en de corridor vaak niet geoptimaliseerd. Grote temperatuurverschillen tussen het klimaat in de kas en het verpakkingsgebied en/ of corridor leiden tot ongewenste effecten en kwaliteitsverlies van het product. Luchtbehandeling in deze zones zorgt ervoor dat ook hier het klimaat optimaal is voor uw producten. Dit voorkomt kwaliteitsverlies van uw product.

 • Buitenklimaat
 • Gewenste temperatuur en luchtvochtigheid in alle ruimtes
 • Type planten of gewas en verdamping van de plant
 • Kas dimensies

Air handling unit's, ofwel AHU's, ook wel luchtbehandelingskasten (LBK's) in het Nederlands worden door Enerdes op grote schaal ontwerpen en geproduceerd. Enerdes kan voor uw modelleren en berekenen hoeveel AHU's u minimaal nodig heeft voor een gewenst klimaat en wat voor een type AHU het best kan worden aangeschaft.

Luchtbehandeling voor betere arbeidsomstandigheden

Grote temperatuur verschillen en hele hoge of hele lage luchtvochtigheidsniveaus hebben nadelig effect op uw gezondheid en die van uw collega's. Neem daarom bij het installeren van een klimaatsysteem niet alleen de groei en kweekruimtes mee, maar ook:

 • Gangen / corridor
 • Verpakkingsruimte
 • Trimkamer
 • Kantoren
 • Opslagruimtes
 • Andere werkruimte

Enerdes luchtbehandeling voor corridor of verpakkingsruimte

Enerdes heeft speciale luchtbehandelingskasten ontwikkeld die ontworpen zijn voor gebruik in de gang en/of de verpakkingsruimte. Dit zijn meestal grote ruimten. Daarom moeten de LBK's krachtig zijn om een grote luchthoeveelheid te kunnen produceren. Onze AHU's voor de corridor en de verpakkingsruimte zijn uitgerust met ventilatoren met een grotere elektromotor, die een zeer hoog energierendement hebben.

Luchtbehandeling in de kas en tuinbouw

In de tuinbouw en agricultuur is het belangrijk dat alle klimaatbeheersing gerelateerde systemen geïntegreerd zijn in één groot klimaatsysteem. Temperatuur, luchtvochtigheid, luchtbeweging zijn allemaal complex van elkaar afhankelijk. Enerdes ontwerpt volledige geautomatiseerde klimaatbeheersing systemen voor de tuinbouw, waarbij alle klimaatsystemen volledig geïntegreerd zijn. Dit zorgt voor de beste luchtkwaliteit in uw hele kas.

Luchtbevochtiging en Enerdes cooling pads

Luchtbevochtigers en cooling pads zijn beide een type luchtbehandeling systemen die zorgen voor de gewenste luchtvochtigheid in uw kas. Enerdes bevochtigers zijn geschikt voor toepassingen op grote schaal en kunnen ook assisteren bij het koelen van de kas.

Kas verwarming voor de glastuinbouw

Enerdes bedenkt energiezuinige verwarming oplossingen voor de tuinbouw. De verwarmingsinstallatie worden geoptimaliseerd naar het buitenklimaat en het gewenste binnenklimaat van de kas. Ook wordt er gekeken naar beschikbare energiebronnen zodat men op een voordelige manier de kas kan verwarmen.

Koeling voor kassen

Chillers of koelwatersystemen bieden nog meer nauwkeurigheid bij de klimaatregeling van koeling voor de tuinbouw. De bedrijfskosten zijn echter hoger dan voor verdampingskoelsystemen. De meeste commerciële kassen gebruiken bevochtigers om de kweekruimte te koelen.

Ontvochtiging in kassen of droogruimtes

Vanwege een vochtig buitenklimaat of vanwege verdamping die veroorzaakt wordt door de planten zelf, kan het te vochtig worden in een kas. De luchtvochtigheid in de kas kan omlaag gebracht worden door luchtbehandelingskasten te voorzien van industriële ontvochtiging installaties. Deze drogers kunnen op grote schaal vocht uit de lucht halen, afvoeren en droge lucht op de juiste temperatuur terug brengen in de kas of droogruimtes.

Luchtfilters voor kassen en glastuinbouw

Lucht die in de kas wordt gebracht moet vrij zijn van vervuiling, insecten, bacteriën en schimmel pollen. Dit kan bereikt worden door filtermodules te installeren bij de verse lucht inbreng.

Voor uittredende lucht is het voor sommige industrieën, zoals de cannabis industrie, belangrijk dat ze vrij is van ongewenste geuren. Met geurbestrijding kan stank overlast voor omwonende worden teruggedrongen en voorkomen.

Ventilatie voor kassen en glastuinbouw

Onder luchtbehandeling valt ook ventilatie. Het is belangrijk dat de ventilatiegraad in een kas voldoende is zodat het gewenste klimaat gecreëerd kan worden.

Contactinformatie

Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten?

Neem gerust contact met ons op.

Stuur ons een bericht