Industriële Afzuiging

In bijna alle industrieën waar geproduceerd wordt, worden afzuiginstallaties gebruikt om de werkomgeving schoon, veilig en gezond te houden. Een goede afzuiginstallatie voert ongewenste en schadelijke stoffen en dampen af en, indien gewenst of verplicht, filtert deze uit de lucht.

De Reinders Luchttechniek expertise

Reinders Luchttechniek is de belangrijkste fabrikant van industriële stofafzuigsystemen voor de Nederlandse en Benelux markt. Reinders Luchttechniek is een van de bedrijven van Reinders Corporation Almelo die al meer dan honderd jaar klimaatbeheersingssystemen levert. Sinds 1910 produceert en verbetert Reinders Luchttechniek state of the art industriële stofafzuiging en filtratie systemen. De expertise binnen Reinders Luchttechniek stelt ons in staat om waardevolle luchtstroom- en filtratieadviezen te geven aan allerlei industrieën en optimale luchtafzuigoplossingen te leveren tegen eerlijke prijzen met gegarandeerde kwaliteitsnormen. Reinders Luchttechniek is gespecialiseerd in industriële stofafzuiging en filtratiesystemen. 

Kwaliteit industriële stofafzuiging Reinders Luchttechniek 1

Wat is een industrieel stofafzuigsysteem?

Bij productieprocessen en in werkplaatsen komen regelmatig stoffen vrij zoals fijnstof en/of dampen of rookgassen die niet prettig of zelfs niet veilig zijn om in de lucht te hebben. Dit kan nadelig zijn voor de werknemers die in de ruimte aan het werk zijn of de stof kan zich ophopen in machines en schade veroorzaken. Veel fijnstoffen zijn zelf sterk explosief en het is enorm risicovol om deze te laten liggen of te laten ophopen in een productieruimte of werkplaats.

Een goed ontworpen industrieel stofafzuigsysteem zorgt voor schone lucht in de werkruimte. Reinders Luchttechniek is al tientallen jaren een ervaren fabrikant van luchtafzuigsystemen. Wij hebben experts in dienst die gespecialiseerd zijn in afzuiging en filtratie en wij ontwikkelen ontwerpen voor industriële stofafzuiging van topkwaliteit die zijn geconstrueerd met het oog op veiligheid en energie-efficiëntie.

Hoe werkt een stofafzuiginstallatie?

Op kritische punten in de werkruimte, zoals bij de zaag- of snijmachines, legt Reinders Luchttechniek leidingen aan. Eventueel monteren we aan het einde van de afzuigleiding luchtkappen om zo nog gerichter processtoffen en dampen te kunnen afzuigen. Deze leidingen kunnen ofwel naar buiten geleid worden ofwel naar een centraal stofafzuigsysteem. In het leidingwerk wordt rekening gehouden met de volgende ontwerp specificaties: .

 • Zo gunstige mogelijk luchtstroom
 • Voorkomen van stof ophoping
 • Voorkomen van explosie gevaar (brand en explosie kleppen)
 • Materiaal efficiëntie
.

Aan het eind van de leidingen staan grote ventilatoren die de lucht uit de werkomgeving afzuigen en naar de filterkast transporteren. De ventilatoren worden geselecteerd aan de hand van onder andere de volgende punten:

Reinders Luchttechniek is al vele tientallen jaren gekwalificeerd en gespecialiseerd in industriële stofafzuiging en filtratiesystemen. Onze afzuigsystemen zijn op maat gemaakte ontwerpen met afzuigtechniek die perfect aansluit bij de wensen en de beschikbare ruimte van onze klanten. Reinders Luchttechniek is:

 • Compactfilter 8 000 (m3/h)
 • Zakken filter 40 0000 (m3/h)
 • Milieuvriendelijk
 • Kettingfilter 300 000 (m3/h)


Na de filterkast kan de lucht geretourneerd worden naar de werkruimtes via leidingwerk dat ook door Reinders Luchttechniek wordt aangelegd. Ook hier wordt rekening gehouden met zo min mogelijk materiaal verbruik en een zo optimaal mogelijke luchtstroom. Hier dient over nagedacht te worden omdat zo de drukval over de ventilatoren en dus het energieverbruik geminimaliseerd kan worden. Ook wordt de brandveiligheid verhoogd en de kan op stofexplosie terug gedrongen.

Wat is het voordeel van een industriële afzuiginstallatie?

Met een goed ontworpen luchtzuiveringssysteem en ontstoffing, kan het volgende worden bereikt:

 • Schone werkruimte
 • Gezonde lucht en een prettig werkklimaat
 • Veilige werkomgeving voor werknemers
 • Voorkomen van schade aan machines
 • Brand veiligheid
 • Explosieveiligheid

 • Voorkomen van brandverspreiding
 • Beperking van brand of explosie schade

Het ontwerp en de lay-out van de luchtkanalen is een goede manier om stofverbranding te voorkomen en te beheersen, maar ook componenten zoals explosie-ontluchters en explosiekleppen kunnen worden geïnstalleerd. Bij Reinders Luchttechniek hebben we de hoogste normen en de beste expertise in industriële stofafzuigsystemen. Onze ingenieurs zijn hoog opgeleid en onze technici zijn opgeleid en in het bezit van kwaliteitscertificaten. Onze producten voldoen allemaal aan de kwaliteitsnormen en kunnen worden gecertificeerd om te voldoen aan de volgende industriële normen:

 • ATEX 114-richtlijn
 • QEX - kwaliteit extractie
 • ISO 9001
Industrieel stofzuigsysteem en stofafzuiging Reinders Luchttechniek 4

Reinders Luchttechniek industriële afzuiging

Reinders Luchttechniek industriële stofafzuiging zijn ontworpen om:

 • ATEX 114 Richtlijn:
  Reinders Luchttechniek werkt met ATEX afzuiging. Wij schatten voor iedere klant van te voren de risico’s met betrekking tot stofexplosie gevaar in en past daar de installatie en de componenten op aan. De betreffende geleverde componenten hebben zich explosie bestendig bewezen in de praktijk, waarvan certificaten beschikbaar zijn voor inzage.
 • ISO 9001:
  Reinders Luchttechniek voert al haar werkzaamheden uit volgends de ISO 9001 norm. We houden ons aan de eisen van de klant en aan de wet- en regelgeving.
 • QEX – Quality Extraction: QEX- gecertificeerde bedrijven en hun stofafzuiginstallatie ontwerpen worden periodiek beoordeeld op brand- en explosie veiligheid.
 • Op alle componenten zoals leidingwerk, kleppen en ventilatoren

Wij leveren en installeren complete en werkende industriële stofafzuiginstallaties. Dit omvat niet alleen de afzonderlijke stof- en luchtafzuigcomponenten, maar ook de leidingen en het leidingwerk dat nodig is om alles aan te sluiten. Ook kan een centrale afzuiginstallatie worden geplaatst. Reinders Luchttechniek levert en monteert de volgende afzuigtechnische componenten, die zijn gedimensioneerd voor een optimale systeemfunctionaliteit en energiezuinigheid:

 • Afzuig ventilatoren
 • Afzuig armen, flexibele afzuig armen
 • Afzuigkappen
 • Filters en filtermodules, zoals filterkasten en filtertorens
 • Stoffilters en stofopslag
 • Explosiebochten
 • Explosiekleppen
 • Ketting- en pneumatische transportsystemen
 • Cyclonen voor stofafscheiding
 • (Semi) Overheid
 • Leidingen en buizen
 • Geluidsisolatie
Industrieel stofzuigsysteem en stofafzuiging Reinders Luchttechniek 3

Sectoren met een Industriële afzuiging van Reinders Luchttechniek

Reinders Luchttechniek levert industriële stofafzuigingsproducten voor vele industrieën. Onze systemen kunnen worden toegepast in elke industrie waar sprake is van kleine deeltjes, stof of dampen. Industrieën waar wij onze industriële stofafzuiginstallaties hebben geïnstalleerd zijn bijvoorbeeld de volgende:

 • Papierindustrie
 • Composieten, plastics, rubber en kunststof industrie
 • Hout en houtbewerking
 • Procesindustrie en energie
 • Houtpulp en snippers
 • Recycling
 • Farmaceutische industrie
 • Metaal industrie en metaalbewerking
 • Natuursteenbedrijven
 • Machinebouw
 • Automotive industrie
 • Onderwijs en overheid
 • Agrarische industrie
 • Aardewerkindustrie

Processen die gebruik maken van Reinders Luchttechniek stofafzuiging

Er zijn verschillende productie fasen gedurende welke stofafzuiging en/of lasrookafzuiging en/of dampafzuiging essentieel kan zij voor de product kwaliteit, werk veiligheid en machine levensduur. Processen waarvoor Reinders Luchttechniek afzuiginstallaties en filterinstallaties levert zijn onder andere:

 • Schoonmaken
 • Snijden / Thermisch snijden
 • Centrifugeren
 • Legen
 • Extractie
 • Slijpen
 • Bewerken
 • Frezen
 • Mengen
 • Polijsten
 • Zagen
 • Scheiden
 • Solderen
 • Lassen

  Reinders Luchttechniek filtersystemen

  De volgende filter installaties kunnen worden gebouwd, afhankelijk van het gewenste lucht volume dat moet worden afgezogen.

  • Compact filter: wordt toegepast eenvoudige machinegroepen die uit een of meer machines bestaan. De maximale diameter van de zuigleiding is Ø 315 mm en de maximale luchthoeveelheid door de zuigleiding is 6.000 m3/h. Een compactfilter is ook geschikt om houtmot te briketteren.
  • Zakfilter: Iets groter ventilatiesysteem, luchtdebieten tot 400.000 m3/h. 
   kan ingezet worden tot volumes van circa 40.000 m3/h. We passen deze filter toe bij kleine materiaalhoeveelheden. Het afval wordt opgevangen in tonnen met daarin grote plastic zakken.
  • Roterende klep: Iets groter ventilatiesysteem, luchtdebieten tot 400.000 m3/h. 
   met een cellenradsluis is toepasbaar tot circa 40.000 m3/h en wordt op een silodak of een container geplaatst. Het houtmot valt dus direct in de voorraadhouder zonder transportventilator. De cellenradsluis sluis voorkomt overdruk in de silo of container.
  • Wormfilter: 
   heeft een transportworm die het afval naar de cellenradsluis transporteert. De maximale luchthoeveelheid is circa 60.000 m3/h. Vooral bij grotere hoeveelheden stof is een wormfilter zeer geschikt. De worm schroeft het mot naar de cellenradsluis en vervolgens gaat het naar de silo’s of containers.
  • Kettingfilter:  maakt voor de afvoer van het afval gebruik van een schraperketting en sluis. Dit filter is geschikt tot zeer grote luchthoeveelheden van maximaal circa 300.000 m3/h. Dit filter wordt toegepast wanneer grote hoeveelheden lucht en/of afvalmateriaal afgezogen moet worden, maar ook wanneer uitbreiding in toekomst gewenst is.
  Industrieel stofzuigsysteem en stofafzuiging Reinders Luchttechniek 1

  Contactinformatie

  Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten?

  Neem gerust contact met ons op.

  Stuur ons een bericht