Industriële Afzuiging - Reinders Luchttechniek

In bijna alle industrieën waar geproduceerd wordt, worden afzuiginstallaties gebruikt om de werkomgeving schoon, veilig en gezond te houden. Een goede afzuiginstallatie voert ongewenste en schadelijke stoffen en dampen af en, indien gewenst of verplicht, filtert deze uit de lucht.

De Reinders Luchttechniek expertise

Reinders Luchttechniek is gespecialiseerd in stofafzuiging en filtersystemen. 

Kwaliteit industriële stofafzuiging Reinders Luchttechniek 1

Voor Nederland en omliggende landen is Reinders Luchttechniek een marktleider voor afzuigtechnieken filtertechniek systemen. Reinders Luchttechniek is één van de bedrijven die onder Reinders Corporation Almelo valt, dat al meer dan 100 jaar bestaat. Zowel Reinders luchttechniek als alle andere zusterbedrijven hebben jarenlange ervaring in de klimaatsystemen voor de industrie. Reinders Luchttechniek is gespecialiseerd in industriële afzuiginstallatie en filtratiesystemen. Wij kunnen waardevol advies geven over hoe u de lucht in uw werkplaats het beste kunt behandelen en we kunnen efficiënt afzuig en filter systemen ontwerpen en bouwen die energie zuinig en kosten besparend zijn. Onze luchtbehandelingsinstallatie worden toegepast in alle denkbare industrieën.

Wat is een industrieel stofafzuigsysteem?

Bij productieprocessen en in werkplaatsen komen regelmatig stoffen vrij zoals fijnstof en/of dampen of rookgassen die niet prettig of zelfs niet veilig zijn om in de lucht te hebben. Dit kan nadelig zijn voor de werknemers die in de ruimte aan het werk zijn of de stof kan zich ophopen in machines en schade veroorzaken. Veel fijnstoffen zijn zelf sterk explosief en het is enorm risicovol om deze te laten liggen of te laten ophopen in een productieruimte of werkplaats.

Afzuiginstallaties zijn essentieel om de werkruimte schoon, veilig en gezond te houden. Reinders luchttechniek afzuiginstallaties en filtersystemen zuigen lucht met stofdeeltjes en/of rookgassen of dampen uit de gewenste ruimtes en voeren eventueel schone en verse lucht aan. De afgezogen lucht kan gefilterd en behandeld worden zodat deze kan worden gerecirculeerd. Omdat veel fijnstoffen brandgevaarlijk en explosief gevoelig zijn, is het belangrijk dat een industrieel afzuigsysteem vakkundig ontworpen en gebouwd wordt. Reinders Luchttechniek houdt goed rekening met de unieke situatie en omgeving van haar klanten en alle luchtbehandeling ontwerpen worden geoptimaliseerd naar de relevante situatie en er wordt rekening gehouden met klant specifieke eisen. Wij leveren alle componenten en kunnen dus een compleet systeem installeren dat direct functioneert.

Hoe werkt een stofafzuiginstallatie?

Op kritische punten in de werkruimte, zoals bij de zaag- of snijmachines, legt Reinders Luchttechniek leidingen aan. Eventueel monteren we aan het einde van de afzuigleiding luchtkappen om zo nog gerichter processtoffen en dampen te kunnen afzuigen. Deze leidingen kunnen ofwel naar buiten geleid worden ofwel naar een centraal stofafzuigsysteem. In het leidingwerk wordt rekening gehouden met de volgende ontwerp specificaties: .

 • Zo gunstige mogelijk luchtstroom
 • Voorkomen van stof ophoping
 • Voorkomen van explosie gevaar (brand en explosie kleppen)
 • Materiaal efficiëntie
.

Aan het eind van de leidingen staan grote ventilatoren die de lucht uit de werkomgeving afzuigen en naar de filterkast transporteren. De ventilatoren worden geselecteerd aan de hand van onder andere de volgende punten:

 • Capaciteit
 • Energie zuinig
 • Dimensies
 • Prijs gunstig
Er zijn verschillende manieren om de lucht vervolgens te behandelen. Dit hangt af van de hoeveelheid lucht die er uur ontstoffing nodig heeft en van het soort verontreiniging dat er in de lucht zit. We vermelden het type filter en de maximale luchtstroom.

 • Compactfilter 8 000 (m3/h)
 • Zakken filter 40 0000 (m3/h)
 • Milieuvriendelijk
 • Kettingfilter 300 000 (m3/h)


Na de filterkast kan de lucht geretourneerd worden naar de werkruimtes via leidingwerk dat ook door Reinders Luchttechniek wordt aangelegd. Ook hier wordt rekening gehouden met zo min mogelijk materiaal verbruik en een zo optimaal mogelijke luchtstroom. Hier dient over nagedacht te worden omdat zo de drukval over de ventilatoren en dus het energieverbruik geminimaliseerd kan worden. Ook wordt de brandveiligheid verhoogd en de kan op stofexplosie terug gedrongen.

Wat is het voordeel van een industriële afzuiginstallatie?

Met een goed ontworpen luchtzuiveringssysteem en ontstoffing, kan het volgende worden bereikt:

 • Schone werkruimte
 • Gezonde lucht en een prettig werkklimaat
 • Veilige werkomgeving voor werknemers
 • Voorkomen van schade aan machines
 • Brand veiligheid
 • Explosieveiligheid

 • Voorkomen van brandverspreiding
 • Beperking van brand of explosie schade

De voordelen van Reinders Luchttechniek als afzuig- en filtertechniek leverancier is dat we met onze jarenlange ervaring en gecertificeerde experts de meest efficiënte industriële afzuiging kunnen garanderen. We leveren onze stofafzuigsystemen met relevante certificaten. Ook kunnen wij na de initiële installatie al het onderhoud en reparaties voor u uitvoeren. Reinders luchttechniek heeft een grote werkplaats met goed opgeleide monteurs, waardoor wij veel maatwerk kunnen leveren zodat de installatie goed in uw bedrijf aansluit.

 • ATEX 114 guideline
 • QEX – Quality Extraction
 • ISO 9001
Industrial dust extraction system and dust collection Reinders Luchttechniek 4

Beste kwaliteit en veiligheid van onze ATEX systemen.

De kwaliteit en de veiligheid van Reinders Luchttechniek afzuiginstallaties en filtersystem wordt onder andere gegarandeerd met de volgende keurmerken:

 • ATEX 114 Richtlijn:
  Reinders Luchttechniek werkt met ATEX afzuiging. Wij schatten voor iedere klant van te voren de risico’s met betrekking tot stofexplosie gevaar in en past daar de installatie en de componenten op aan. De betreffende geleverde componenten hebben zich explosie bestendig bewezen in de praktijk, waarvan certificaten beschikbaar zijn voor inzage.
 • ISO 9001:
  Reinders Luchttechniek voert al haar werkzaamheden uit volgends de ISO 9001 norm. We houden ons aan de eisen van de klant en aan de wet- en regelgeving.
 • QEX – Quality Extraction: QEX- gecertificeerde bedrijven en hun stofafzuiginstallatie ontwerpen worden periodiek beoordeeld op brand- en explosie veiligheid.
 • Op alle componenten zoals leidingwerk, kleppen en ventilatoren

Centraal stof afzuigsysteem

Reinders Luchttechniek is gespecialiseerd in Afzuiging en Filtering. Om een bedrijf van volledig functionerend industriële centrale stofafzuiging te kunnen voorzien, leveren wij behalve de afzuigkappen, de ventilatoren en de filtersystemen ook het benodigde leidingwerk inclusief eventuele explosiebochten en brandkleppen. Het leidingwerk kan qua lengte, diameter, bochten en verlopen volledig op maat gemaakt worden doordat wij over ene grote werkplaats beschikken en ervaren monteurs. Daarnaast kan Reinders Luchttechniek ook geluidsisolatie verzorgen bij een industriële afzuiger. Dan wordt er een constructie gebouwd van geluiddempende panelen en ook speciale ramen en diverse geluidsisolerende materialen, uitvoerkokers, roosters of akoestische dempers kunnen worden toegepast.

Sectoren voor industriële afzuiging en stofafzuiging

Voor praktisch alle bedrijven waar wordt geproduceerd en materiaal wordt behandeld geld dat lucht behandeling belangrijk is voor:
 • Schone lucht
 • Gezondheid van de werknemers
 • Veiligheid op de werkvloer
 • Levensduur van machines
 • Product Kwaliteit
Onderdelen die Reinders Luchttechniek levert, inbouwt en onderhoudt zijn:

 • Afzuig ventilatoren
 • Afzuig armen, flexibele afzuig armen
 • Afzuigkappen
 • Filters en filtermodules, zoals filterkasten en filtertorens
 • Stoffilters en stofopslag
 • Explosiebochten
 • Explosiekleppen
 • Ketting- en pneumatische transportsystemen
 • Cyclonen voor stofafscheiding
 • (Semi) Overheid
 • Leidingen en buizen
 • Geluidsisolatie
Industrial dust extraction system and dust collection Reinders Luchttechniek 3

Sectoren waar stofafzuiging van Reinders Luchttechniek wordt toegepast

Reinders Luchttechniek levert al decennia lang afzuiginstallaties aan industrieën in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en daarbuiten. Ook kunnen wij bestaande afzuigsystemen uitbreiden, moderniseren en onderhouden.

 • Papierindustrie
 • Composieten, plastics, rubber en kunststof industrie
 • Hout en houtbewerking
 • Procesindustrie en energie
 • Houtpulp en snippers
 • Recycling
 • Farmaceutische industrie
 • Metaal industrie en metaalbewerking
 • Natuursteenbedrijven
 • Machinebouw
 • Automotive industrie
 • Onderwijs en overheid
 • Agrarische industrie
 • Aardewerkindustrie
 • bb

Processen waar stofafzuiging, damp afzuiging en rookafzuiging nodig zijn

Er zijn verschillende productie fasen gedurende welke stofafzuiging en/of lasrookafzuiging en/of dampafzuiging essentieel kan zij voor de product kwaliteit, werk veiligheid en machine levensduur. Processen waarvoor Reinders Luchttechniek afzuiginstallaties en filterinstallaties levert zijn onder andere:

 • Schoonmaken
 • Snijden / Thermisch snijden
 • Centrifugeren
 • Legen
 • Extractie
 • Slijpen
 • Bewerken
 • Frezen
 • Mengen
 • Polijsten
 • Zagen
 • Scheiden
 • Solderen
 • Lassen
 • Additional processes…

  Reinders Luchttechniek Industriële filter systemen

  De volgende filter installaties kunnen worden gebouwd, afhankelijk van het gewenste lucht volume dat moet worden afgezogen.

  • Compact filter: wordt toegepast eenvoudige machinegroepen die uit een of meer machines bestaan. De maximale diameter van de zuigleiding is Ø 315 mm en de maximale luchthoeveelheid door de zuigleiding is 6.000 m3/h. Een compactfilter is ook geschikt om houtmot te briketteren.
  • Zakken filter: 
                                kan ingezet worden tot volumes van circa 40.000 m3/h. We passen deze filter toe bij kleine materiaalhoeveelheden. Het afval wordt opgevangen in tonnen met daarin grote plastic zakken.
  • Silofilter: 
                                met een cellenradsluis is toepasbaar tot circa 40.000 m3/h en wordt op een silodak of een container geplaatst. Het houtmot valt dus direct in de voorraadhouder zonder transportventilator. De cellenradsluis sluis voorkomt overdruk in de silo of container.
  • Wormfilter: 
                                heeft een transportworm die het afval naar de cellenradsluis transporteert. De maximale luchthoeveelheid is circa 60.000 m3/h. Vooral bij grotere hoeveelheden stof is een wormfilter zeer geschikt. De worm schroeft het mot naar de cellenradsluis en vervolgens gaat het naar de silo’s of containers.
  • Kettingfilter: 
                                maakt voor de afvoer van het afval gebruik van een schraperketting en sluis. Dit filter is geschikt tot zeer grote luchthoeveelheden van maximaal circa 300.000 m3/h. Dit filter wordt toegepast wanneer grote hoeveelheden lucht en/of afvalmateriaal afgezogen moet worden, maar ook wanneer uitbreiding in toekomst gewenst is.
  Industrial dust extraction system and dust collection Reinders Luchttechniek 1

  Contactinformatie

  Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten?

  Neem gerust contact met ons op.

  Stuur ons een bericht