Geluidsisolatie Industrie

Hoewel moderne machines steeds stiller worden, neemt de geluidsoverlast in industriële omgevingen toch steeds verder toe. Vaak worden toelaatbare of wettelijke normen daarbij overschreden. Het resultaat: blijvende gehoorbeschadiging, afnemende motivatie en daardoor een toenemend ziekteverzuim. Al vele jaren ontwerpt en produceert Reinders Luchttechniek geluidsisolerende cabines, omkastingen en schermen op maat.

De expertise van Reinders Afzuigsystemen

Geluiddemping op maat

Geluidscabines in industriële omgevingen

Geluidsoverlast in industriële omgevingen kan negatief effect hebben op de concentratie, de gezondheid en het welzijn van werknemers. Ook worden toelaatbare geluidsniveaus overschreden. Reinders Luchttechniek biedt de logische oplossing: een geluidscabine voor de effectieve geluidsisolatie van de machine(s). Het resultaat? Beter welzijn van werknemers en een hogere productkwaliteit.

Akoestische panelen

Al vele jaren ontwerpt en produceert Reinders Luchttechniek geluidscabines, geluiddempende panelen en omkastingen op maat. Indien gewenst wordt eerst een onderzoek verricht naar het geluid ter plekke. Vervolgens ontwikkelen specialisten een cabine of paneel volgens een gestandaardiseerd, zelfdragend systeem. Het voordeel van deze werkwijze spreekt bijna voor zich: er ontstaat een flexibele constructie die gemakkelijk te monteren, te demonteren en uit te breiden is. Er is keuze uit verplaatsbare of stationaire constructies.

 • Geluidsdichte cabines
 • Geluidschermen
 • Geluiddempende omkasting

Reinders Afzuigsystemen draagt veel zorg voor het welzijn van de werknemers van onze klanten en eventuele omwonenden. Wij kunnen al onze industriële afzuiginstallaties voorzien van geluidsisolatie. Reinders Afzuigsystemen kan ook voor bedrijven de geluidsisolatie optimaliseren voor de machines of processen van de klant die meer geluid produceren dan gewenst of toegestaan. Wij hebben meer dan 100 jaar ervaring in het optimaliseren van installaties voor de industrie. Al onze geluidsisolatie oplossingen worden op maat gemaakt voor de klant.

Reinders Luchttechniek Industriële geluidsisolatie

Sommige industriële processen of machines produceren veel geluid. Voor geluid en lawaai zijn bepaalde normen op gesteld door de overheid. Als het geluidsniveau bij een bedrijf boven deze normen komt, moet je daar als bedrijf wat aan doen. Het is niet altijd mogelijk het proces of de machines aan te passen. Geluidsisolatie kan een oplossing zijn.

Geluidsisolatie Industrie

Geluidsoverlast kan grote invloed hebben op de concentratie en gezondheid van medewerkers. Het is belangrijk om het geluidsniveau onder een bepaalde grens te houden in ruimtes waarin gewerkt wordt door collega’s. Ook omwonenden kunnen het geluid dat door machines of tijdens processen gemaakt wordt als storend ervaren. Reinders Luchttechniek biedt op maat gemaakte oplossing voor industriële geluidsisolatie. Industriële geluidsoverlast kan problematisch zijn voor:

 • Werknemer concentratie, grotere kans op slordig werk of ongelukken
 • Werknemer gezondheid en welzijn
 • Omwonenden welzijn
 • Overschrijden van wettelijke normen

Geluidsisolatie voor bedrijven

Veel industriële processen gaan gepaard met machines die veel geluid produceren. Ook de ventilatoren Reinders Luchttechniek installeert voor de stofafzuiging en dampafzuiging kunnen meer geluid produceren dan geweest. Lawaai heeft een negatief effect op de concentratie en gezondheid van werknemers en kan storend zijn voor buurtbewoners of nabij liggende bedrijven. Indien nodig, leveren wij onze industriële afzuiging installatie inclusief geluiddempende oplossingen. Ook kunnen wij geluidswerende omkasting of panelen installeren bij andere machines en processen van de klant die te veel geluid produceren. Geluidsisolatie voor industrie kan bereikt worden door het installeren van bijvoorbeeld:

 • Geluidswerende omkasting
 • Geluiddempende omkasting
 • Geluidsschermen
 • Geluidsdemping van luchttoevoer of luchtafvoer
 • Geluiddempende roosters
 • Akoestische dempers

Er zijn vele oorzaken voor lawaai in de industrie. Toepassingen en geluiduitstoters waar vaak geluidsisolatie voor bedrijven voor wat aangebracht zijn bijvoorbeeld:

 • Pompen
 • Uitvoeren van geluidsmetingen
 • Lawaaierige machines in een productiehal
 • Bepaling van de gewenste of wettelijke geluidsniveaus

Ook HVAC systemen kunnen ongewenst lawaai veroorzaken.

  Geluiddemping van Reinders Luchttechniek

  Geluid kan worden versterkt wanneer er veel "harde" materialen in de buurt zijn. Harde materialen zijn bijvoorbeeld staal en beton, en dat is precies wat vaak aanwezig is in productieruimten en werkplekken. Geluiddemping kan worden bereikt door "zachte" materialen te installeren die geluid absorberen. Het geluid galmt niet verder en wordt dus gedempt. Reinders Afzuigsystemen heeft veel kennis van geluidsisolatie oplossingen en geluidsabsorberende materialen. Wij bekijken per situatie wat de meest ideale geluidsisolatie oplossing is voor de klant. Daarbij houden we rekening met:

  • Geluidsbron
  • Gewenst geluidsniveau
  • Type geluidsoverlast
  • Werknemers
  • Omwonenden
  • Wettelijke geluidsnormen
  • Beschikbare ruimte
  • Begroting
  • Klanten wensen

  Bij Reinders Luchttechniek kunnen we een geluiddempende oplossingen maken met geluiddempende materialen die zijn geoptimaliseerd voor uw toepassing, voor het meest stille resultaat.

  Reinders Luchttechniek Geluidswerende Omkasting

  Als bepaalde machines of apparaten veel geluid veroorzaken kan er een geluid isolerende behuizing of geluidwerende omkasting gebouwd worden. Deze wordt rondom de machine of machines geplaatst. De geluidsuitstoot van de machines wordt gedempt, zonder de efficiëntie of productie kwaliteit te beïnvloeden. De vorm en de materialen van de geluidswerende omkasting worden bepaald met oog op de toepassing zodat het beste resultaat verkregen kan worden en de medewerkers in een stille omgeving kunnen werken. In sommige gevallen is er geen ruimte voor een Geluidswerende omkasting of zijn de machines die geluidsoverlast veroorzaken te groot. In deze gevallen kan een geluidscabine of het plaatsen van geluidsschermen een oplossing bieden. Een geluidswerende omkasting van Reinders Luchttechniek wordt voor iedere klant op maat gemaakt en kunnen dus voorzien worden van allerlei unieke opties die het proces in uw bedrijf zo efficiënt mogelijk maken:

  • Met of zonder deuren
  • Met of zonder ramen
  • Speciale ramen: dubbele raamconstructie of gelaagd glas
  • Diverse geluidsisolerende materialen afgestemd op de toepassing
  • In-en/ of uitvoerkokers met of zonder slabben

  Geluidscabines van Reinders Luchttechniek

  In plaats van het isoleren van procesgeluid, kunnen ook de medewerkers geïsoleerd worden van het geluid. Als het onmogelijk is om de bronnen van het lawaai te dempen of isoleren, kan een geluidscabine geplaatst worden. Dit is een ruimte gemaakt van geluiddempende materialen waarin de medewerkers geïsoleerd zijn van het geluid van de machines of processen en waar zij veilig en geconcentreerd kunnen werken. Deze geluidscabines kunnen voorzien worden van allerlei functies en gemakken die de medewerkers helpen met veilig en efficiënt werken.

  • Met of zonder deuren
  • Met of zonder ramen
  • Type geluidsisolerende ramen, dubbele ramen of gelaagd glas
  • Afhankelijk van het type geluidsoverlast, diverse geluiddempende materialen

  Reinders Luchttechniek Geluidsschermen

  Geluidsschermen zijn wanden van geluiddempende materialen die kunnen worden geplaatst om geluidsoverlast in de omgeving van het bedrijf te verminderen. Soms is een geluidsscherm of zijn meerde geluidsschermen op een tactische positie voldoende om het geluidsoverlast voor medewerkers of omwonenden voldoende weg te nemen. Reinders Luchttechniek bepaalt middels geluidsmetingen wat de beste positie is voor de geluidsschermen en welke vorm en hoogte ze moeten krijgen. Reinders Luchttechniek geluidsschermen worden voor ieder klant uniek ontwikkelt. Wij kunnen ze in alle maten en vormen produceren, zodat het geluid met minimale kosten tot onder het gewenste niveau gedempt zal worden.

  Geluiddemping luchttoevoer en afvoer

  Industriële afzuiginstallatie kunnen geluid uitstoten om verschillende redenen:

  • Kanaalsystemen: de luchtstromen in de kanalen kunnen geluid veroorzaken door dat er turbulentie in bochten of bij obstakels is ontstaan.
  • Roosters en kleppen: De luchtstroom door roosters en kleppen kan geluid veroorzaken.
  • Ventilatoren: er draaien krachtige ventilatoren die de lucht vanuit het hele gebouw afvoeren.
  • Contactgeluid: Geluid kan worden overgebracht op delen van het gebouw zoals muren, vloeren et cetera.

  Reinders Luchttechniek ontwerpt een industriële afzuiginstallatie dusdanig, dat het geluid dat ontstaat in kanalen, rooster, kleppen en bij ventilatoren minimaal is. We leggen onze stofafzuig systemen zo aan, dat er minimaal contact geluid geproduceerd wordt. Mocht er toch aanvullende geluidsisolatie nodig zijn kunnen wij geluiddemping bij de luchttoevoer en afvoer aanbrengen en geluidsisolatie bij de ventilator. Soms is er al een stof afzuiginstallatie aanwezig bij een bedrijf, waar achteraf toch geluidsisolatie voor gewenst is. Ook dit kunnen wij leveren.

  Geluiddempende panelen

  Geluiddempende panelen worden gemaakt van geluid absorberende materialen. De geluiddempende panelen worden tactisch geplaatst zodat zij de geluidsoverlast wegnemen.

  Akoestische isolatie wand
  Akoestische wanden kunnen in een ruimte geplaatst worden of aan de muur of aan het plafond gehangen om de geluidskwaliteit in een ruimte te verbeteren.

  Akoestische scheidingswand voor industrie
  Akoestische scheidingswanden kunnen een akoestische oplossing bieden voor geluidsproblemen en geluidshinder in de industrie. In productiehallen of daar waar industriële processen plaats vinden, kunnen prettige werkplekken gecreëerd worden voor medewerkers door middel van akoestische scheidingswanden. Deze wanden kunnen dusdanig geplaatst worden zodat geluidshinder wordt gereduceerd of er kan een geluidswerende omkasting of een geluidscabine van gemaakt worden.

  Contactinformatie

  Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten?

  Neem gerust contact met ons op.

  Stuur ons een bericht